Τι είναι ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 

Στην εποχή μας, η γνώση θεωρείται πολύ σημαντική, έως απαραίτητη, σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής μας. Όσο καλύτερα πληροφορημένοι είμαστε και όσο πιο αξιόπιστα εργαλεία χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα στη ζωή μας και να συμβάλουμε στο να γίνει ο κόσμος πιο όμορφος. Το πρόγραμμα ΟΛΥΜΠΙΑΣ, λοιπόν, βασίζεται ακριβώς σε αυτή την προσέγγιση: στοχεύει να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση και γνώση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να οργανώσουν δράσεις για την κοινωνική ένταξη ανθρώπων με αναπηρία.

 

Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” είναι ένα πολυσύνθετο σύνολο υπηρεσιών που αφορούν πρωτίστως στην κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρίες, αλλά, επιπλέον μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

 

 • Εθελοντισμός

 • Ψυχαγωγία

 • Υπηρεσίες

 • Εργασία

 

Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” είναι ένα σύνολο εργαλείων, μεθόδων και προσεγγίσεων, που αφορούν στην κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρίες και συνδυάζει τα εξής:

 

 • Διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια

 • Επιστημονική υποστήριξη/καθοδήγηση

 • Τεχνική υποστήριξη/καθοδήγηση

 • Νομική υποστήριξη/καθοδήγηση

 • Γραφειοκρατική υποστήριξη/καθοδήγηση

 

 

Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων. Ωστόσο, ιδανικά, η ομάδα αυτή θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από:

 

 • 1 άνθρωπο με αναπηρία

 • 1 γονέα ανθρώπου με αναπηρία

 • 1 εθελοντή/ντρια

 • 1 εκπρόσωπο της τοπικής ενορίας

 • 1 εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

 

 

Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” υλοποιείται με την εφαρμογή οκτώ συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν πολύ εύκολα. Τα βήματα περιγράφονται εδώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μόνοι τους να αξιολογούν την πορεία τους, όσον αφορά στην ολοκλήρωση ενός βήματος και να προχωρούν, έτσι στο επόμενο. Φυσικά, αυτά γίνονται σε συνεργασία με την ομάδα του φορέα υλοποίησης, που είναι το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης, στην Θεσσαλονίκη.

 

 

Φυσικά η κοινωνική ένταξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

 

 

Οι ομάδες που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” και που μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και σε απομακρυσμένα μέρη της χώρας, θα συμβάλουν επιπλέον:

 

 • Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

 • Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

 • Στην διάδοση χρήσιμων γνώσεων

 • Στην δημιουργία θέσεων εργασίας

 

Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του προγράμματος εδώ και να “κατεβάσετε” το ενημερωτικό έντυπο από εδώ.

Additional information