Τι είναι ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 Στην εποχή μας, η γνώση θεωρείται πολύ σημαντική, έως απαραίτητη, σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής μας. Όσο καλύτερα πληροφορημένοι είμαστε και όσο πιο αξιόπιστα εργαλεία χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα στη ζωή μας και να συμβάλουμε στο να γίνει ο κόσμος πιο όμορφος. Το πρόγραμμα ΟΛΥΜΠΙΑΣ, λοιπόν, βασίζεται ακριβώς σε αυτή την προσέγγιση: στοχεύει να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση και γνώση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να οργανώσουν δράσεις για την κοινωνική ένταξη ανθρώπων με αναπηρία.

 Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” είναι ένα πολυσύνθετο σύνολο υπηρεσιών που αφορούν πρωτίστως στην κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρίες, αλλά, επιπλέον μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

 • Εθελοντισμός

 • Ψυχαγωγία

 • Υπηρεσίες

 • Εργασία

Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” είναι ένα σύνολο εργαλείων, μεθόδων και προσεγγίσεων, που αφορούν στην κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρίες και συνδυάζει τα εξής:

 • Διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια

 • Επιστημονική υποστήριξη/καθοδήγηση

 • Τεχνική υποστήριξη/καθοδήγηση

 • Νομική υποστήριξη/καθοδήγηση

Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων. Ωστόσο, ιδανικά, η ομάδα αυτή θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από:

 • 1 άνθρωπο με αναπηρία

 • 1 μέλος οικογένειας ανθρώπου με αναπηρία

 • 1 εθελοντή/ντρια

 • 1 εκπρόσωπο της τοπικής ενορίας

 • 1 εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” υλοποιείται με την εφαρμογή οκτώ συγκεκριμένων βημάτων, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν πολύ εύκολα. Τα βήματα περιγράφονται εδώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μόνοι τους να αξιολογούν την πορεία τους, όσον αφορά στην ολοκλήρωση ενός βήματος και να προχωρούν, έτσι στο επόμενο. Φυσικά, αυτά γίνονται σε συνεργασία με την ομάδα του φορέα υλοποίησης, που είναι το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης, στην Θεσσαλονίκη.

Φυσικά η κοινωνική ένταξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Οι ομάδες που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” και που μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και σε απομακρυσμένα μέρη της χώρας, θα συμβάλουν επιπλέον:

 • Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

 • Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

 • Στην διάδοση χρήσιμων γνώσεων

 • Στην δημιουργία θέσεων εργασίας

Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να “κατεβάσετε” το ενημερωτικό έντυπο από εδώ.

Το πρόγραμμα ΟΛΥΜΠΙΑΣ εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο π. Κωνσταντίνος Παπανικολάου. Ο σκοπός του ήταν να έχουν πρόσβαση σε γνώσεις, πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την αναπηρία, άνθρωποι από διάφορες περιοχές της χώρας. Οι γνώσεις και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω διαδικτύου.

Έτσι, συγκέντρωσε “εργαλεία” που προέκυψαν από Ευρωπαϊκά προγράμματα και δημιούργησε κάποια άλλα, ώστε να συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο, με υπηρεσίες, τις οποίες ο καθένας να μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη.

Ο π. Κωνσταντίνος Παπανικολάου είναι κληρικός από την Θεσσαλονίκη και υπηρετεί ως εφημέριος στον Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος, Νέας Μαγνησίας, που υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Είναι κάτοχος μεταπτυχακού τίτλου του Πανεπιστημίου της Ουαλλίας, Lampeter και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Winchester, έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων σχετικά με την αναπηρία, υπηρετεί την κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρία για πάνω από είκοσι χρόνια, από διάφορες θέσεις και έχει οργανώσει διάφορες δράσεις και προγράμματα Εθνικής και Ευρωπαϊκής εμβέλειας. Από το 2001 είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης, όπου οργανώνει προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης και εθελοντισμού. Είναι, επίσης, σύμβουλος απασχόλησης, ειδικευμένος στην αναπηρία και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για την Απασχόληση, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παρόχων Υπηρεσιών σε Ανθρώπους με Αναπηρία (EASPD).

Πρόσθετες πληροφορίες