8 βήματα

 Το πρόγραμμα ΟΛΥΜΠΙΑΣ μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα, από οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων που θα ακολουθήσει τα εξής 8 βήματα:

 

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

  2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

  3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΏΝ

  5. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

  7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Πρόσθετες πληροφορίες