GreekEnglish (UK)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εκτύπωση

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Posted in ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Μεταξύ των τέκνων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2238/1994 θεωρούνται:

Δ) τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία

Τα τέκνα αυτά θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) € αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

Για την εξεύρεση του εισοδήματος των έξι χιλιάδων (6000) € δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των περιπτώσεων α, β, γ και δ της & 2 του άρθρου 7 του ν. 2238/94 (εξωϊδρυματικό επίδομα, προνοιακά επιδόματα κλπ)

Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της & 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/94, μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

Κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η εκπιπτόμενη δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά των 2400 € , για τον ίδιο τον φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφ’ όσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι νεφροπαθείς κτλ. Η έκπτωση αυτής της δαπάνης υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με τη ν υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των δικαιούχων.

Με τις διατάξεις της περ θ’ της & 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/94 απαλλάσσονται από την φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.

Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

Επιπλέον εκπτώσεις από το εισόδημα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ’, της περίπτωσης α’, της & 3 του άρθρου 9 του ν. 2238/94 το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της & 1 μειώνεται κατά 20% του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6000) €. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, ως έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, μεταξύ άλλων, θεωρούνται τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) € και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ’, της & 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/94, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται μεταξύ άλλων, το συνολικό ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση την γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμειας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6000) €.

Οι δαπάνες που καταβάλλονται στην ΕΛΕΠΑΠ λογίζονται ως ιατρικές δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ, εφόσον προσκομίζονται τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, στα οποία αναφέρονται αναλυτικά οι θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής, καθώς και η ιατρική γνωμάτευση. Οι δαπάνες όμως οδοιπορικών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της ΕΛΕΠΑΠ δεν γίνονται δεκτές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, η δαπάνη για λογοθεραπεία περιλαμβάνεται στα ιατρικά έξοδα που εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες του λογοθεραπευτή παρέχονται μετά από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και υπάρχει βεβαίωση του ιατρού αυτού ότι έλαβε υπόψη τα πορίσματα της λογοθεραπείας για την τελική παρασχεθείσα ιατρική περίθαλψη (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ 1159/17.5.2000)