GreekEnglish (UK)

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εκτύπωση

ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ

Posted in ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αναπηρία & Εργασία: Καταρρίπτοντας τους μύθους

Πώς Οι Άνθρωποι Με Αναπηρίες

Μπορούν Να Ικανοποιήσουν

Τις Απαιτήσεις Του Εργοδότη

 

 

 

ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 

(Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση του κειμένου:

Disability: Dispelling the Myths, How People with Disabilities Can Meet Employer Needs)

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το Κέντρο Προετοιμασίας Εργατικού Δυναμικού (ΚΠΕΔ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην ποιότητα των εκπαιδευτικών θεμάτων. Ο φορέας αναπτύσσει στρατηγικές εργατικού δυναμικού για επιχειρήσεις, εμπορικά επιμελητήρια, καθώς και φορείς που προωθούν στην εργασία, εκπαιδεύουν, συμβάλλουν στην παραμονή στην εργασία και εξελίσσουν εξειδικευμένους εργαζόμενους στον 21ο αιώνα. Το ΚΠΕΔ ενισχύει τον ηγετικό ρόλο των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων στις τοπικές τους κοινωνίες, προκειμένου να δημιουργήσει συστήματα ανάπτυξης εργατικού δυναμικού, τα οποία να κατευθύνονται από τις ανάγκες της αγοράς και να συνδέσει τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια.

Οι συμπράξεις του ΚΠΕΔ με τα τοπικά επιμελητήρια, άλλους οργανισμούς ανάπτυξης εργατικού δυναμικού και χρηματοδότες έχουν συντελέσει στον καθορισμό και την κατάδειξη του σημαντικού ρόλου των τοπικών επιμελητηρίων ως προς την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και της εκπαίδευσης. Το ΚΠΕΔ σε συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια επιτυγχάνει την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, όπου απαντώνται οι μεγαλύτερες προοπτικές απασχόλησης.

Η ανάπτυξη εργατικού δυναμικού είναι κάτι παραπάνω από την πρόσληψη και εκπαίδευση των κατάλληλων εργαζομένων. Αφορά στον εντοπισμό και καθορισμό άλλων κρίσιμων παραγόντων, όπως είναι η μεταφορά, η φροντίδα υγείας και η φροντίδα των παιδιών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται και να εξελίσσουν τις σταδιοδρομίες τους. Το ΚΠΕΔ προωθεί μαθήματα και πολλά υποσχόμενες πρακτικές από επιτυχημένες κοινωνίες, ώστε να ενθαρρύνει τα επιμελητήρια και τους εργοδότες να δημιουργήσουν πόρους, οι οποίοι να υποστηρίζουν παραγωγικούς χώρους εργασίας.

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το κείμενο με τίτλο “Αναπηρία: Καταρρίπτοντας τους Μύθους” αποτελεί μια πηγή για τις επιχειρήσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με επιτυχημένες στρατηγικές, που χρησιμοποιούνται από εργοδότες με σκοπό να ικανοποιούν τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού τους και περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και προσεγγίσεις κοινής λογικής για πρόσληψη και παραμονή στην εργασία ανθρώπων με αναπηρίες. Τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή την δημοσίευση προκειμένου να εκπαιδεύουν και να συμβουλεύουν τοπικές επιχειρήσεις και τους συνεργάτες τους στις στρατηγικές ανάπτυξης εργατικού δυναμικού.

Το κείμενο με τίτλο “Αναπηρία: Καταρρίπτοντας τους Μύθους” αναπτύχθηκε από μια σειρά Διαδικτυακών Ψηφοφοριών Επιμελητηρίων που πραγματοποιήθηκαν από το ΚΠΕΔ. Αυτές οι ψηφοφορίες που τιτλοφορήθηκαν “Ανεκμετάλλευτες Πηγές της Σύγχρονης Οικονομίας”, επικεντρώθηκαν στα οικονομικά πλεονεκτήματα που παρέχονται με την απασχόληση “μη παραδοσιακών πληθυσμών”, δηλαδή ανθρώπων με αναπηρίες, ανθρώπων που μετακινούνται από το σύστημα κοινωνικής φροντίδας και απολυμένων εργαζομένων. Ειδικότερες πληροφορίες για τις “Ανεκμετάλλευτες Πηγές της Σύγχρονης Οικονομίας” υπάρχουν στο: www.uschamber.com/cwp/tools/chambercast/default.htm Δημοσιεύσεις και videos μπορούν να παραγγελθούν διαδικτυακά από το: www.uschamber.com/cwp

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Το ΚΠΕΔ επιθυμεί να ευχαριστήσει τους παρακάτω συντελεστές για την συνεισφορά τους στην έρευνα και στην παρούσα δημοσίευση:

 

Brandley A. Belacicco

Εκτελεστικός Διευθυντής Εμπορικού Επιμελητηρίου, περιφέρειας Salisbury, www.salisburyarea.com

 

Katherine O. McCary

Αντιπρόεδρος, Ανθρωπίνων πόρων, SunTrust Bank, Mid-Atlantic, www.suntrust.com/common/AboutST/about_suntrust.asp Μέλος της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Δικτύου Virginia Business Leadership, www.vabln.org

 

Jennifer Sheely

Ειδική Βοηθός της Υποστηρικτικής του Γραφείου Εκπαίδευσης του τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης και Υπηρεσιών Αποκατάστασης του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ, www.ed.gov/officces.OSERS

 

Marian Vessels

Διευθυντής ADA & Κέντρου Πληροφόρησης Περιφέρειας Mid-Atlantic, www.adainfo.org

 

Πρόεδρος

Beth B. Buehlmann

Αντιπρόεδρος και Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Προετοιμασίας Εργατικού Δυναμικού, του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, www.uschamber.com/cwp

 

 

 

Το επερχόμενο έλλειμμα

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το 2010 η Αμερικανική οικονομία θα υποστηρίζει 168 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, ενώ θα υπάρχουν μόνο 158 εκατομμύρια εργαζόμενοι για να τις καλύψουν. Στο έλλειμμα αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί η αυξανόμενη ανάγκη για τεχνολογικά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς και τα εκατομμύρια των εποχικών εργαζομένων -baby boomers – που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης.

Επιχειρήσεις σε πολλές βιομηχανίες αναφέρουν ότι έχουν πρόβλημα στην εξεύρεση αρκετά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Δεν είναι απλά μια μεγάλη υπόθεση: Μια πρόσφατη έρευνα της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων σχετικά με μικρές επιχειρήσεις ανακάλυψε ότι 27% των εργοδοτών ανέφεραν δυσκολία στην κάλυψη θέσεων”. Το 2003, μια έρευνα του ΚΠΕΔ σε πάνω από 3.700 επιχειρήσεις ανακάλυψε ότι οι μισοί από τους εργοδότες που ανταποκρίθηκαν, ανέφεραν ότι είχαν δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία στην εξεύρεση υποψήφιων για εργασία με τα κατάλληλα προσόντα.

Συνυπολογίζοντας το έλλειμμα, στο κοντινό μέλλον, το 60% των νέων θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα απαιτεί εξειδίκευση την οποία θα διαθέτει μόνο το 20% του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού. Από πού, λοιπόν, θα έρθουν αυτοί οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι;

 

Οι άνθρωποι με αναπηρίες εκπροσωπούν μια μεγάλη πηγή προσοντούχων εργαζομένων.

Σύμφωνα με την περίληψη της απογραφής του 2000, 49.7 εκατομμύρια άνθρωποι (19.3% του πληθυσμού) έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Δεδομένου του ότι ο πληθυσμός γερνάει, περίπου 40% των ανθρώπων άνω των 65 είναι πιθανόν να αποκτήσουν κάποια αναπηρία. Με άλλα λόγια, ένας στους πέντε Αμερικανούς είναι πιθανόν να επηρεαστεί από μια αναπηρία κατά την διάρκεια της ζωής του.

Η υψηλή ανεργία συνεχίζει να είναι σοβαρό πρόβλημα για την αναπηρική κοινότητα. Μόνο το 32% των Αμερικανών με αναπηρίες, ηλικίας 18 έως 64 εργάζονται, αλλά τα δύο τρίτα του 68% των ανέργων θα μπορούσαν να εργάζονται.

 

Οι εργαζόμενοι με αναπηρίες εκπροσωπούν μια σημαντική πηγή παραγωγικότητας.

Οι αναφορές της βιομηχανίας σταθερά τοποθετούν τους εργαζόμενους με αναπηρίες στον μέσο όρο ή πάνω από τον μέσο όρο στην εκτέλεση καθηκόντων, την προσοχή και την ασφάλεια. Αναφορικά με την παραμονή στην εργασία και την μείωση του οικονομικού κόστους, η έρευνα κατέληξε ότι οι εργαζόμενοι με αναπηρίες δεν επιθυμούν να αλλάζουν εργασία. Αντίθετα, έχουν την τάση να παραμένουν στις εργασίες τους περισσότερο από το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό.

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2002 σε 255 προϊσταμένους εργαζομένων με αναπηρίες κατέδειξε ότι οι προϊστάμενοι είναι ικανοποιημένοι από την συνολική εργασιακή απόδοση και παραγωγικότητα των εργαζομένων με αναπηρίες και ότι οι εργαζόμενοι με αναπηρίες αποδίδουν το ίδιο καλά – αν όχι καλύτερα – από τους συναδέλφους τους χωρίς αναπηρίες.

 

Ποιες είναι, λοιπόν οι ανησυχίες των επιχειρήσεων;

Παρά αυτά τα γεγονότα, οι εργοδότες ακόμη πιστεύουν πολλούς μύθους και έχουν φόβους αναφορικά με την πρόσληψη ανθρώπων με αναπηρίες. Το παρόν κείμενο στοχεύει στον περιορισμό μερικών από αυτές τις ανησυχίες.

 

 

Επτά μύθοι για κατάρριψη

 

ΜΥΘΟΣ 1:

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι άνθρωποι με αναπηρίες αναπτύσσουν σημαντικές κριτικές δεξιότητες.

Οι άνθρωποι με αναπηρίες, είτε εκ γενετής είτε γιατί έχουν αποκτήσει κάποια αναπηρία αργότερα, πρέπει να αναπτύξουν άλλα δυνατά σημεία, χαρακτηριστικά και ποιότητες – υπομονή και επιμονή, ικανότητα λύσης προβλημάτων, στοχοθεσία, καθορισμό – που τους κάνουν πολύτιμους και αξιοποιήσιμους στον χώρο εργασίας.”

-Jennifer Sheely, Υπουργείο Παιδείας ΗΠΑ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι άνθρωποι με αναπηρίες φέρνουν μοναδικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες στο εργατικό δυναμικό.

Ένας βιομήχανος είχε δυσκολία να διατηρήσει υπαλλήλους στην εργασία σε ένα τμήμα του εργοστασίου με υψηλό θόρυβο – οι εργαζόμενοι παραπονούνταν συχνά για πονοκεφάλους. Άτομα με κώφωση δεν αισθάνονταν ενόχληση από τον θόρυβο. Ήταν μια κατάσταση επωφελής για όλους (win-win).

-Bradley Bellacicco, Εμπορικό Επιμελητήριο Salisbury

 

 

ΜΥΘΟΣ 2:

ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι προσαρμογές γενικά δεν είναι ακριβές.

Πολλοί εργοδότες πιστεύουν ότι θα πρέπει να αλλάξουν τις φυσικές δομές, κάθε γραφείο, κάθε πόρτα... αλλά οι στατιστικές δείχνουν ότι 15% των προσαρμογών δεν κοστίζουν τίποτε και το 50% των προσαρμογών κοστίζουν κάτω από $500.”

-Marian Vessels, ADA & Κέντρου Πληροφόρησης IT Περιφέρειας Mid-Atlantic

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι εργοδότες κάνουν προσαρμογές καθημερινά.

Η πλέον επιθυμητή προσαρμογή είναι ένα ευέλικτο εργασιακό σχέδιο που δεν κοστίζει τίποτα.

-Marian Vessels, ADA & Κέντρου Πληροφόρησης IT Περιφέρειας Mid-Atlantic

 

Κάθε χώρος εργασίας που έχει πάνω από μια χούφτα εργαζόμενους είναι αναγκαίο να κάνει προσαρμογές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να μην ζητά ο εργοδότης από έναν εργαζόμενο με πρόβλημα στη μέση να σηκώσει ένα βαρύ κιβώτιο ή το να μην ζητά από έναν εργαζόμενο με φτωχή όραση να διαβάσει ένα πυκνογραμμένο κείμενο. Αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Κάνετε προσαρμογές για τους ανθρώπους που δουλεύουν για εσάς, χωρίς καν να το σκεφτείτε.”

-Bradley Bellacicco, Εμπορικό Επιμελητήριο Salisbury

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Όσο το εργατικό δυναμικό μεγαλώνει ηλικιακά, οι προσαρμογές για τους εργαζόμενους.

Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το εργατικό δυναμικό που μεγαλώνει ηλικιακά. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διευκολύνονται, γιατί η εξειδίκευση και η εμπειρία τους προσθέτουν αξία στην επιχείρηση.

-Marian Vessels, ADA & Κέντρου Πληροφόρησης IT Περιφέρειας Mid-Atlantic

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα προβλέπει οικονομική επιχορήγηση για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν τις εγκαταστάσεις τους προσπελάσιμες για ανθρώπους με αναπηρίες.

 

 

ΜΥΘΟΣ 3:

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΘΑ ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΟΥΝ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΕΙ ΜΙΑ ΛΑΘΟΣ ΛΕΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μια απλή ετικέτα μπορεί να συμβάλει στο να αποφευχθούν φραγμοί σχέσεων.

Ο παράγων φόβος είναι ορατός σε πολλούς εργοδότες. Ανησυχούν μήπως πουν κάτι λάθος και έρθουν σε αμηχανία, ή εμπλακούν σε δίκη. Όμως αυτό είναι μακρυά από την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι με αναπηρίες γνωρίζουν ότι οι άλλοι δεν γνωρίζουν τις ιδιαίτερες γλωσσικές εκφράσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα να πούμε 'περπατώ' σε κάποιον χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου ή να πούμε 'βλέπω' σε κάποιον με τυφλότητα.”

-Marian Vessels, ADA & Κέντρο Πληροφόρησης IT Περιφέρειας Mid-Atlantic

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι άνθρωποι με αναπηρίες εκτιμούν την γλώσσα του “πρώτα ο άνθρωπος”.

Οι εργοδότες χρειάζεται μόνο να θυμούνται στη συζήτηση να αναφέρουν πρώτα τον άνθρωπο και μετά την αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι είναι σωστό, αναφερόμενοι στους εργαζόμενους να προτιμούμε την έκφραση “άνθρωποι με αναπηρίες” και όχι “ανάπηροι”, ενώ περιγράφοντας ένα άτομο να προτιμούμε το “χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου” και όχι “καθηλωμένος σε αμαξίδιο”. Μην φοβάστε να ρωτήσετε οτιδήποτε όταν δεν αισθάνεστε σίγουροι για το τι να κάνετε.

 

 

ΜΥΘΟΣ 4:

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι εργαζόμενοι με αναπηρίες έχουν θετικό αποτέλεσμα στους συναδέλφους τους.

Μετά την πρόσληψη του πρώτου εργαζόμενου με αναπηρία στο τμήμα του, ο διευθυντής της Sun Trust ανακάλυψε ότι το ηθικό και η παραγωγικότητα των εργαζομένων είχαν βελτιωθεί ενώ υπήρξε αξιοσημείωτη μείωση των παραιτήσεων και αντικαταστάσεων των εργαζομένων.”

-Katherine O. McCary, SunTrust Bank, Mid-Atlantic

 

Παρακολουθώντας κάποιον που έχει ξεπεράσει μια μεγάλη πρόκληση στην ζωή του και διαχειρίζεται την αναπηρία του στον χώρο εργασίας ανεβαίνει το ηθικό και παρέχεται καλό εργασιακό περιβάλλον για όλους.”

-Jennifer Sheely, Υπουργείο Παιδείας ΗΠΑ

 

 

ΜΥΘΟΣ 5:

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι εύκολο να βρεθεί βοήθεια με ελάχιστο ή καθόλου κόστος.

Τα Κέντρα Αναπηρίας και Επιχειρηματικής Τεχνικής Υποστήριξης (DBTAC) παρέχουν στους εργοδότες πληροφορίες, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη σε θέματα όπως συμμόρφωση με την American with Disabilities Act 1990 (ADA), απασχόληση ανθρώπων με αναπηρίες και ελάφρυνση των ανησυχιών των εργοδοτών. (Βλ. στο τμήμα “Αναζήτηση Βοήθειας” για πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία.)

 

Καλώντας το τοπικό Κέντρο Αναπηρίας και Επιχειρηματικής Τεχνικής Υποστήριξης οι εργοδότες μπορούν να βρουν ποιος κάνει τι στις κοινότητές τους. Το DBTAC μπορεί να βοηθήσει τους εργοδότες να επικοινωνήσουν με ανθρώπους με αναπηρίες και να φέρει τους εργοδότες σε επαφή με επιχειρήσεις που τους απασχολούν με επιτυχία.”

-Marian Vessels, ADA & Κέντρο Πληροφόρησης IT Περιφέρειας Mid-Atlantic

 

Ο νέος ιστοχώρος www.Disabilityinfo.gov είναι μια καλή πηγή πληροφοριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα και χρειάζονται γρήγορες απαντήσεις σχετικά με υπηρεσίες για ανθρώπους με αναπηρίες και τις επιχειρήσεις που τους προσλαμβάνουν.

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι εργοδότες μπορεί να έχουν φοροαπαλλαγές ή άλλα προνόμια.

Οι εργοδότες μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομικά κίνητρα – φοροαπαλλαγές ή άλλα – προκειμένου να βοηθηθούν για να δημιουργήσουν προσπελάσιμα περιβάλλοντα φιλικά για τους εργαζόμενους ή τους πελάτες τους με αναπηρίες. Τα DBTAC παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τις φοροαπαλλαγές και τα λοιπά προνόμια που μειώνουν το κόστος των προσαρμογών και διευκολύνσεων για εργαζόμενους και πελάτες.

Τα πιο συχνά κίνητρα που απευθύνονται στους επιχειρηματίες προκειμένου να προσλάβουν εργαζόμενους με αναπηρίες είναι η Φορολογική Πίστωση Εργασιακών Ευκαιριών, η Πρόνοια για την Πίστωση Εργασιακών Φόρων και η Σύμβαση για την Εργασιακή Εκπαίδευση Βετεράνων. Επιπλέον υπάρχει και ένα σύνολο άλλων φοροαπαλλαγών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει δωρεάν να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές και διευκολύνσεις.

 

 

ΜΥΘΟΣ 6:

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΘΙΣΤΆ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Πολύ λίγες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δικαστικές διενέξεις σχετικές με αναπηρία.

Σε μια έρευνα του 1998 που αφορούσε την εμπειρία εργοδοτών αναφορικά με την American Disabilities Act, η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων απάντησε ότι δεν είχαν αντιμετωπίσει καμία εμπλοκή κατά των επιχειρήσεών τους που να σχετίζεται με διαμάχες εξ αιτίας αναπηρίας. Σε έρευνα του 2003 το 91% των συμμετεχόντων απάντησε ότι δεν είχαν υπόψη τους για τυχόν παράπονα κατά επιχειρήσεων σχετικά με την ADA τους τελευταίους 12 μήνες.

 

 

ΜΥΘΟΣ 7:

Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι καταναλωτές με αναπηρίες αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της αγοράς.

Οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν ένα συνδυασμένο εισόδημα πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, με ένα διακριτό εισόδημα ύψους 220 δις δολαρίων. Συγκριτικά, η αγορά των εφήβων διαχειρίζεται ένα ποσό των 140 δις δολαρίων σε καταναλωτική δύναμη σύμφωνα με εκτιμήσεις της Teenage Research Unlimited.

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το μάρκετινγκ για καταναλωτές με αναπηρίες και η κατασκευή κατάλληλων προσαρμογών και διευκολύνσεων δημιουργεί σωστή επιχειρηματική αίσθηση.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν προσαρμογές και διευκολύνσεις, δρέπουν καρπούς. Για παράδειγμα, η αυξημένη πρόσβαση έδωσε τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία και τις προσόδους από φιλοξενία να αυξηθούν κατά 12%. Μελέτες μάρκετινγκ έχουν δείξει ότι το 54% των νοικοκυριών δίνουν μεγαλύτερη προσοχή και προτιμούν επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπους με αναπηρίες στις διαφημίσεις τους. Οι φιλικές προς τους ανθρώπους με αναπηρίες επιχειρήσεις κερδίζουν την οικονομική υποστήριξη και αφοσίωση των ανθρώπων με αναπηρίες, των οικογενειών τους και των φίλων τους.

Το 1995, οι άνθρωποι με αναπηρίες δαπάνησαν περισσότερα από 81 δις δολάρια σε ταξίδια. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται δαπάνες των μελών των οικογενειών τους, των φίλων και των συνοδών. Σύμφωνα με την βιομηχανία τροφίμων, οι άνθρωποι με αναπηρίες τρώνε έξω 2 έως 30 φορές τον μήνα.

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι προσαρμογές και διευκολύνσεις του χθες, είναι η καινοτομία προϊόντων του σήμερα.

Οι πελάτες με αναπηρίες έχουν τις ίδιες προτιμήσεις, αντιλήψεις, στάσεις, συνήθειες και ανάγκες όπως και πελάτες χωρίς αναπηρίες, ενώ αναζητούν την ίδια ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Σήμερα, οι αυτόματες πόρτες, τα ομιλούντα ATM, τα προσβάσιμα φωτοτυπικά και οι προσβάσιμες ιστοσελίδες είναι κοινός τόπος. Η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών αναπτύσσει τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας για ανθρώπους με αναπηρίες ακοής. Όσο ο πληθυσμός μεγαλώνει ηλικιακά, μεγαλύτεροι αριθμοί ανθρώπων θα χρειάζονται προσβάσιμα σχεδιασμένα σπίτια ως διαθέσιμη επιλογή.

 

 

 

Πώς τα Επιμελητήρια Μπορούν να βοηθήσουν τις Επιχειρήσεις να Αρχίσουν

 

Τα επιμελητήρια παίζουν ρόλο – κλειδί στην σύνδεση εργοδοτών με εξειδικευμένους εργαζόμενους. Εδώ υπάρχουν μερικές στρατηγικές ώστε να υπάρξει επιτυχής προσέλκυση από την δεξαμενή των εργαζομένων με αναπηρίες.

 

Δώστε στις επιχειρήσεις λόγους να προσλάβουν ανθρώπους με αναπηρίες.

 • Βοηθείστε τους εργοδότες να κατανοήσουν ότι η πρόσληψη ενός εργαζόμενου με αναπηρία είναι τόσο στρατηγική συνοχής των εργαζομένων όσο και στρατηγική απασχόλησης – οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν υψηλότερα ποσοστά συνοχής και συμμόρφωσης στους κανονισμούς της εταιρίας.

 • Εκπαιδεύστε τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να δείξουν πώς οι εργαζόμενοι με αναπηρίες μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

 • Καταδείξτε στους εργοδότες τα πλεονεκτήματα να προσεγγίσουν έναν πληθυσμό που καταναλώνει 220 δις δολάρια.

 

Αναπτύξτε δίκτυα κοινωνικών πόρων.

 • Δώστε βοήθεια και καθοδήγηση στις επιχειρήσεις και καταδείξτε τις θετικές πλευρές της πρόσληψης εργαζομένων με αναπηρίες.

 • Αυξήστε την ενημέρωση και στηρίξτε βέλτιστες πρακτικές με την οργάνωση δράσεων για ανταλλαγή πληροφοριών, πόρων και παραδειγμάτων επιχειρήσεων που έχουν απασχολήσει επιτυχώς εργαζόμενους με αναπηρία.

 • Δείξτε ότι η παροχή διευκολύνσεων μπορεί να είναι εύκολη.

 

Υπηρετείστε ως διευκολυντής εργατικού δυναμικού, μεσίτης ή μεσολαβητής.

 • Λειτουργείστε ως γραφείο ανταλλαγής και βοηθείστε τους εργοδότες να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με το πού μπορούν να βρουν βοήθεια στην κοινότητα.

 • Διατηρείστε μια ενημερωμένη βάση δεδομένων με τους πόρους της κοινότητας, διατηρώντας σχέσεις με οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες σε ανθρώπους με αναπηρίες.

 

Εγκαθιδρύστε έναν αγωγό έτοιμων εργαζομένων

Αναπτύξτε προγράμματα συμβουλευτικής και πρακτικής έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι με αναπηρίες να ενημερώνονται σχετικά με προοπτικές σταδιοδρομίας και να εγκαθιδρύουν σχέσεις με δυνητικούς εργοδότες.

Οικοδομείστε σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, εθνικών και τοπικών δικτύων καθοδήγησης επιχειρήσεων, τοπικά συμβούλια επενδύσεων εργατικού δυναμικού και μονάδες εκπαίδευσης, ώστε να επικεντρώνεται η εκπαίδευση στις ανάγκες των εργοδοτών.

 

 

 

 

 

Αναζήτηση βοήθειας

 

Δίκτυο Εργασιακής Διευκόλυνσης

 

Το Δίκτυο Εργασιακής Διευκόλυνσης, μια υπηρεσία του Υπουργείου Εργατικού Δυναμικού, Γραφείο Πολιτικής για την Απασχόληση και την Αναπηρία, παρέχει πληροφορίες σχετικά με εργασιακές διευκολύνσεις, την ADA, και την απασχολησιμότητα των ανθρώπων με αναπηρίες. Η αποστολή του Δικτύου Εργασιακής Διευκόλυνσης είναι να διευκολύνει την απασχόληση και την παραμονή στην εργασία εργαζομένων με αναπηρίες, παρέχοντας πληροφόρηση στους εργοδότες, στους παροχείς απασχόλησης, στους ανθρώπους με αναπηρίες, στα μέλη των οικογενειών τους, κλπ αναφορικά με εργασιακές διευκολύνσεις, αυτοαπασχόληση, ευκαιρίες μικρών επιχειρήσεις και διάφορα άλλα σχετικά θέματα.

 

Το Δίκτυο βοηθά τους εργοδότες να:

 • προσλάβουν, διατηρήσουν και να προωθήσουν πιστοποιημένους εργαζόμενους με αναπηρίες

 • αποκτήσουν πληροφόρηση σχετικά με επιλογές διευκολύνσεων και πρακτικών λύσεων

 • κατανοήσουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ADA

 • μειώσουν τις εργασιακές δαπάνες και άλλα κόστη ασφάλισης, και

 • προτείνουν θέματα που αναφέρονται στην προσπελασιμότητα.

 

 

Κέντρα Αναπηρίας και Επιχειρηματικής Τεχνικής Υποστήριξης

Οι εργοδότες που αναζητούν πληροφόρηση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη μπορούν να τα βρουν στα 10 περιφερειακά κέντρα Αναπηρίας και Επιχειρηματικής Τεχνικής Υποστήριξης της χώρας που υποστηρίζονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Αναπηρία και την Αποκατάσταση.

Τα κέντα παρέχουν τεχνική υποστήριξη στην προσπέλαση τεχνολογικών πληροφοριών, συμμόρφωση με την ADA, απασχόληση των ανθρώπων με αναπηρίες και κατάρριψη μύθων. Τα κέντρα επίσης παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με χαμηλού κόστους ή δωρεάν εκπαίδευση, τοπικούς πόρους και φορολογικές ελαφρύνσεις, ώστε να συμπληρώνεται το κόστος δημιουργίας προσαρμογών και διευκολύνσεων, τόσο για εργαζόμενους όσο και πελάτες.

 

Δίκτυα Προαγωγής Επιχειρηματικότητας

Τα Δίκτυα αυτά είναι οργανισμοί που διευθύνονται από εργοδότες των οποίων η αποστολή είναι η ενίσχυση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας και στην αγορά, με την ενσωμάτωση ανθρώπων με αναπηρίες. Τα Κέντρα προκαλούν διαλόγους μεταξύ εργοδοτών με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προσαρμογών και καθοδήγησης. Υπάρχουν 37 κέντρα σε όλη την χώρα, πολλά από τα οποία συμπράττουν με τοπικά εμπορικά επιμελητήρια και τοπικά εργασιακά συμβούλια. Το Κέντρο για την Προετοιμασία Εργατικού Δυναμικού του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ βοηθά τις αρμόδιες επιτροπές.

 

 

Web-Based Resources

ADA & IT Information Center for the Mid-Atlantic Region:

www.adainfo.org

American Association of People with Disabilities:

www.aapd-dc.org

Americans with Disabilities Act: A Primer for Small Business:

www.eeoc.gov/ada/adahandbook.html

Association for Persons in Supported Employment:

www.apse.org

Center for Workforce Preparation (CWP):

www.uschamber.com/cwp

Communicating with People with Disabilities:

www.dol.gov/odep/pubs/fact/comucate.htm

DisabilityInfo.gov:

www.disabilityinfo.gov

Disability and Business Technical Assistance Centers (DBTACs):

www.adata.org/dbtac.html

Eastern Shore Business Leadership Network (ESBLN):

www.esbln.org/employer_resources.asp

Job Accommodation Network (JAN):

http://janweb.icdi.wvu.edu

Manpower Inc.:

www.manpower.com

Office of Disability Employment Policy (ODEP):

www.dol.gov/odep

Office of Special Education and Rehabilitative Services (OSERS):

www.ed.gov/OSERS

Preemployment Inquiries:

www.dol.gov/dol/allcfr/oasam/title_29/part_32/29cfr32.15.htm

Rehabilitation Services Administration (RSA):

www.ed.gov/OSERS/RSA

SunTrust Banks, Inc.:

www.suntrust.com/common/AboutST/about_suntrust.asp

Society for Human Resource Management (SHRM):

www.shrm.org

U.S. Business Leadership Network (BLN):

www.usbln.com

U.S. Department of Labor (DOL):

www.dol.gov

Virginia Commonwealth University Rehabilitation

Research and Training Center on Workplace Supports (VCU RRTC):

www.worksupport.com