GreekEnglish (UK)
Εκτύπωση

Φραγμοί που Εμποδίζουν την Μετάβαση από το Σχολείο στην Απασχόληση – Εναρκτήρια συνάντηση / Barriers on the Transition from School to Employment - Inaugural meeting

Posted in ΦΕΜΣΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, στην Θεσσαλονίκη η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων της μαθησιακής σύμπραξης με τίτλο “Φραγμοί που Εμποδίζουν την Μετάβαση από το Σχολείο στην Απασχόληση”, που αφορά ανθρώπους με αναπηρίες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Δια Βίου Μάθηση”, υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Σεπτεμβρίου και συμμετείχαν οι εξής:

 

 1. π. Κωνσταντίνος Παπανικολάου, διευθυντής ΙΕΑ, Ελλάδα

 2. Μαρία Συροπούλου, εθελόντρια ΙΕΑ, Ελλάδα

 3. Χριστιάνα Μητσικούδη, δημοσιογράφος με αναπηρία, εθελόντρια ΙΕΑ, Ελλάδα

 4. Sara Aranda-Mico, εθελόντρια ΕΕΥ, ΙΕΑ, Ελλάδα

 5. Michael Barrett, COPE Foundation, Ιρλανδία

 6. Johannes Ungar, Innovia, Αυστρία

 7. Roswitha Müller, BBRZ, Αυστρία

 8. Anton Sabo, BBRZ, Αυστρία

 9. Wolfgang Scheidl, CMB - Caritas for people with dissabilities; department of education and employment, Αυστρία

 10. Eva-Maria Pöltl, CMB - Caritas for people with dissabilities; department of education and employment, Αυστρία

 11. Vincent Borg, Maria Regina College, Dun Manuel Attard Young Adult Education Resource Centre, Μάλτα

 12. Josef Gauci, Maria Regina College, Dun Manuel Attard Young Adult Education Resource Centre, Μάλτα

 13. Astrid Haccou, Middin (former Steinmetz de Compaan), Ολλανδία

 14. Vera Veleva, National Federation of Employers of Disabled People, Βουλγαρία

 15. Georgi Georgiev, NASO, Βουλγαρία

 16. Daniela Stojanovska, NASO, Βουλγαρία

 17. Özlem Saylam, Centre de la Gabrielle – MFPASS, Γαλλία

 18. Sonia Staskowiak, EASPD, Βέλγιο

 19. Mirjana Dobranovic, APEO – Κροατία

 20. Sanja Morić, University of Zagreb, Dept. Of Ornamental Plants, Landscape Architecture and History of Garden Art, Κροατία

Από την σύμβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνεται ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Το άρθρο 26 επισημαίνει ότι η Ε.Ε αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες, ώστε να επωφεληθούν από τα μέτρα, τα οποία σχεδιάζονται για να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία τους, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινότητα της ζωής. Επιπλέον, το άρθρο απαγορεύει κάθε διάκριση με βάση την αναπηρία. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία για το 2010-2020 ξεκάθαρα τονίζει ότι ένας στους έξι ανθρώπους της Ε.Ε έχει αναπηρία, η οποία κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή, κάνοντας ογδόντα εκατομμύρια συχνά να εμποδίζονται να παίρνουν μέρος στην κοινωνία και την οικονομία, εξαιτίας περιβαλλοντικών και συμπεριφορών εμποδίων. Για τους ανθρώπους με αναπηρίες το ποσοστό της φτώχειας ανέρχεται στο 70%, περισσότερο από το μέσο όρο, εξαιτίας της μειωμένης πρόσβασης στην εργασία. Όλη η σχετική έρευνα τονίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεφύγουν οι άνθρωποι με αναπηρίες από τη φτώχεια είναι διαμέσου της εκπαίδευσης, της εξάσκησης και της εργασίας. Έχει γίνει αρκετή πρόοδος στην ελάττωση της φτώχειας στους ανθρώπους με αναπηρίες και αυτό επιτεύχθηκε διαμέσου εθνικών και διεθνών πλαισίων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ωστόσο, αυτές οι κοινωνικές οδηγίες και δράσεις, σε πολλές περιπτώσεις και στις περισσότερες χώρες, δεν εφαρμόζονται ολοκληρωμένα εξ αιτίας του οικονομικού κόστους, γεγονός που έχει αρνητική επίδραση στη μετάβαση των ανθρώπων με αναπηρίες από το σχολείο στην εργασία. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με εμπόδια που σχετίζονται με την συμπεριφορά, τις στάσεις, το περιβάλλον, την προσβασιμότητα επιφέρει σοβαρές και επιζήμιες συνέπειες. Τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα αυτών των αρνητικών εμπειριών στις χώρες της Ε.Ε:

 • Αυστρία:34% των καταγεγραμμένων ανθρώπων με αναπηρίες εργάζονται

 • Φλάνδρα:33,5% των ανθρώπων με αναπηρίες με περιορισμό της εργατικότητας, βρίσκονται στην απασχόληση

 • Bουλγαρία: 10% των καταγεγραμμένων ανθρώπων με αναπηρίες εργάζονται

 • Γαλλία: 35% των καταγεγραμμένων ανθρώπων με αναπηρίες εργάζονται

 • Ελλάδα: 16% των καταγεγραμμένων ανθρώπων με αναπηρίες εργάζονται

 • Ιρλανδία: 23% των καταγεγραμμένων ανθρώπων με αναπηρίες εργάζονται

 

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία εντοπίζει οκτώ πεδία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν στην εξάλειψη των εμποδίων. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη δεν υπάρχει ακόμη δομημένη προσέγγιση για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρίες σε τοπικό ή προσωπικό επίπεδο και την μετάβαση από το σχολείο στη δουλειά. Εδώ είναι σημαντικό να εμπλακούν τα σχολεία, οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, οργανισμοί-ομπρέλα, τριτοβάθμιοι οργανισμοί και εργοδότες. Προωθώντας μία εις βάθος αξιολόγηση όλων αυτών των εμποδίων, σε σχέση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προτείνεται να αναπτυχθεί ένα “εργαλείο” για την ενδυνάμωση των ανθρώπων με αναπηρίες αναφορικά με την εξάλειψη αυτών των εμποδίων, με στόχο να προωθηθούν προτάσεις, οι οποίες θα αυξήσουν την ενημέρωση ανάμεσα στις τοπικές αρχές, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και θα συμβάλουν στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι τουπρογράμματος είναι:

 • Να προσδιοριστούν, να κατηγοριοποιηθούν και να συγκριθούν τα εμπόδια που επιδρούν στη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία για τους ανθρώπους με αναπηρίες, στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

 • Να αναπτυχθεί μία κοινή εργαλειοθήκη, η οποία θα ενδυναμώσει τους ανθρώπους με αναπηρίες

 • Να παρουσιαστούν προτάσεις για την αύξηση της γνώσης μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόμενων

 • Να σχεδιαστεί ένα πρότυπο καλύτερης αξιολόγησης των εμποδίων, το οποίο να προωθηθεί σε όλα τα μέλη-κράτη

 • Να βελτιωθεί η διαδικασία μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και τα αποτελέσματά της.

 

Στην συνέχεια, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, οργανώθηκε ανοικτή συζήτηση, στην οποία προσκλήθηκαν προσωπικότητες της πόλης μας που σχετίζονται με τον τομέα της απασχόλησης, της αναπηρίες και της πολιτικής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι για άλλη μια φορά δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, των επιμελητηρίων και των εργοδοτικών φορέων, οι οποίοι έλαμψαν δια της απουσίας τους, ενώ από τον χώρο της πολιτικής παρέστη μόνο εκπρόσωπος του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σταύρου Καλαφάτη. Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε δυσμενώς από τους Ευρωπαίους συμμετέχοντες και ειδικά από τον Ιρλανδό κ. Michael Barret, ο οποίος ανέφερε τα εξής: “Θυμάμαι ότι πριν από δύο χρόνια καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι και συζητούσαμε τα ίδια πράγματα που συζητούμε σήμερα. Φοβάμαι ότι και μετά δέκα χρόνια, θα είμαστε πάλι εδώ, θα συζητούμε τα ίδια και τίποτε δεν θα έχει αλλάξει....”

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υπήρξε η παρουσία του κ. Χρήστου Κυριακίδη, της εταιρίας μεταφορών “Χ. Κυριακίδης & Υιοί ΕΠΕ” και του κ. Παναγιώτη Ποιμενίδη, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο του αλκοόλ. Επίσης, ιδιαίτερα δυναμική υπήρξε η παρουσία του πανεπιστημιακού Δρ Απόστολου Χατζητόλιου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 


 

The inaugural meeting " Barriers preventing the Transition from School to Employment " was successfully completed in Thessaloniki with the IEA partners. This was an important event for people with disabilities and was funded by the program " Lifelong Learning " , sub- Leonardo da Vinci. The meeting took place on 26-27 September and was attended by the following :

 

    
Fr Konstantinos Papanikolaou , director of the IEA , Greece

    
Maria Syropoulou , volunteer IEA , Greece

    
Christiana Mitsikoudi journalist with disabilities , volunteer IEA , Greece

    
Sara Aranda-Mico, EVS volunteer , IEA , Greece

    
Michael Barrett, COPE Foundation, Ireland

    
Johannes Ungar, Innovia, Austria

    
Roswitha Müller, BBRZ, Austria

    
Anton Sabo, BBRZ, Austria

    
Wolfgang Scheidl, CMB - Caritas for people with dissabilities; department of education and employment, Austria

    
Eva-Maria Pöltl, CMB - Caritas for people with dissabilities; department of education and employment, Austria

    
Vincent Borg, Maria Regina College, Dun Manuel Attard Young Adult Education Resource Centre, Malta

    
Josef Gauci, Maria Regina College, Dun Manuel Attard Young Adult Education Resource Centre, Malta

    
Astrid Haccou, Middin (former Steinmetz de Compaan), Netherlands

    
Vera Veleva, National Federation of Employers of Disabled People, Bulgaria

    
Georgi Georgiev, NASO, Bulgaria

    
Daniela Stojanovska, NASO, Bulgaria

    
Özlem Saylam, Centre de la Gabrielle - MFPASS, France

    
Sonia Staskowiak, EASPD, Belgium

    
Mirjana Dobranovic, APEO - Croatia

    
Sanja Morić, University of Zagreb, Dept. Of Ornamental Plants, Landscape Architecture and History of Garden Art, Croatia

The European contract for fundamental rights noted that human dignity is inviolable . Article 26 states that the EU recognizes and respects the rights of people with disabilities to benefit from measures which are designed to ensure their independence , social and occupational integration and participation in community life . Moreover , the Article prohibits any discrimination based on disability . The new European Disability Strategy for 2010-2020 clearly highlights that one on six people in the EU has a disability that ranges from mild to severe , making eighty million often prevented from taking part in society and the economy, because environmental and behavioral barriers . For people with disabilities, the poverty rate is 70 %, more than the average, due to reduced access to work . All relevant research emphasizes that the best way to help people with disabilities out of poverty is through education, training and work. A lot of progress have been made in reducing poverty among people with disabilities and this was achieved through national and international frameworks and European programs .

However , these social directives and actions , in many cases, and in most countries , does not apply due to the financial costs, which negatively impact the transition of people with disabilities from school to work . Furthermore , people with disabilities encounter obstacles related to bad behavior , attitudes , environment , accessibility and this provoke serious and damaging consequences. The following statistics are examples of these negative experiences in EU countries :

    
Austria : 34 % of registered people with disabilities working

    
Flanders : 33.5 % of people with disabilities by limiting the hard work , are in employment

    
Bulgaria: 10% of registered people with disabilities working

    
France: 35 % of registered people with disabilities working

    
Greece : 16% of registered people with disabilities working

    
Ireland: 23% of registered people with disabilities working

The European Disability Strategy identifies eight fields at European level to eliminate those barriers . However , the Member States have not yet structured an approach to the obstacles faced by people with disabilities at the local or individual level and their transition from school to work. Here, it is important to involve schools , education and training organizations , social partners, umbrella organizations , tertiary institutions and employers . Our goal is to promote a way to go over all these obstacles in relation to all parties , with all countries participating in the project and develop a " tool " to empower people with disabilities with respect to the elimination of these barriers in order promote proposals that will raise awareness amongst local authorities at local and national level and will help to inform all interested parties .

 

More specifically , the objectives are :

 •     To identify, classify and compare the barriers that affect the transition from school to employment for people with disabilities in the countries participating in the program

 

 •     To develop a common toolkit , which will empower people with disabilities

 

 •     To present proposals to increase knowledge among the authorities and the society

 

 •     To design a better evaluation standard barriers , which promoted in all Member States;

 

 •     To improve the transition from school to work and its results .


 

Then , Thursday, Sept. 27 , we organized an open debate , in which invited celebrities of our city associated with the employment of disabled and politics could discuss. Participants had the opportunity to exchange opinions and experiences regarding this topic. It should be noted that once again it was a failure to respond to the call of the representatives of the productive classes, chambers and employer bodies, which were conspicuous by their absence , while the area of civil attended only representative of the Minister of Environment, Energy and Climate Change Mr. Stavros Kalafatis . This adversely commented by participants Europeans and especially Irish Mr Michael Barret, who said: " I remember two years ago we were sitting at the same table and discussing the same things we are discussing today . I fear that even after ten years , we will be back here , we discuss the same and nothing has changed .... "

Particularly interesting was the presence of Mr Christos Kyriakides , the transport company " Ch Kyriakides & Sons Ltd " and Mr Panagiotis Pimenidou , who does business in the area of alcohol. Also highly dynamic was the presence of the university Dr. Apostolos Chatzitoliou .

PHOTOS MEETING

 

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission is not responsible for any use of the information contained therein.