Διαδικτυακά σεμινάρια

  • Εκτύπωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

QQVD: εκπαίδευση εθελοντών
IGOS: Ποιοτικές Συνθήκες Εργασίας για Όλους

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

QQVD: εκπαίδευση συντονιστών εθελοντικών ομάδων
BITSE: Φραγμοί που Εμποδίζουν την Μετάβαση από το Σχολείο στην Απασχόληση
Δημιουργία Προστατευμένου Εργαστηρίου